R0379-2 Rozmaitości – Edykt cara przeciwko Żydom

Zmień język

::R0379 : strona 2::

Edykt podpisany przez cara i opublikowany w oficjalnej Gazecie Sankt Petersburga praktycznie doprowadził każdego bogatego Żyda w Rosji do bankructwa. Tymczasowo zawiesza wszelkie płatności za kontrakty lub długi należne Żydom. Zabrania im osiedlania się poza miastami i wioskami, a poza tym umożliwia szybkie usunięcie z całego cesarstwa.

====================

— Sierpień 1882 r. —