R0317-5 Poświęcenie pracy

Zmień język 

::R0317 : strona 5::

POŚWIĘCENIE PRACY

Pomiędzy chrześcijanami wiele jest tego, co prowadzi do „całkowitego poświęcenia”, lecz często jest to poświęcenie pewnym samo-narzucającym się zadaniom lub pracy, zamiast Bogu.

Niektórzy z poświęconych są żyjącymi ofiarami dla interesu, inni dla swych rodzin, jeszcze inni dla wstrzemięźliwości, dla tworzenia różnych odłamów kościoła nominalnego lub szkółek niedzielnych, inni jeszcze poświęcają się służbie biednym i chorym. Wszystkie te poświęcenia są dość dobre na swój sposób, ale żadne z nich nie jest właściwym poświęceniem dla naśladowcy Jezusa.

Nasze poświęcenie, jak to Jezusa, powinno być po to, by czynić wolę naszego Ojca w Niebie. Jezus powiedział, że On przyszedł nie po to, by wykonywać swą własną wolę, ale wolę Tego, który Go posłał (Ew. Jana 6:38). Fakt, że masz jakiś wybór lub preferencje, co do tego, co będziesz robił, jest w samym sobie dowodem na to, że twoja wola nie jest martwa.

Poświęcenie się pracy tylko z naszego wyboru, nigdy nie zaprowadzi nas do wielkiej nagrody. „A proszę was tedy bracia, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną BOGU”. Wtedy, gdy On posyła cię do „pracy kontrolowania charakteru” lub jakiegokolwiek innego działania, to będzie ono przyjęte przez Pana jako czynione Jemu.

O ile znaczenie własnej woli maleje na korzyść szukania tylko tego, co jest Jego wolą, o tyle więcej i częściej zaprowadzi nas to do Jego Słowa, by tej woli się uczyć jako, że „Kto szuka znajduje”. Pozostawiamy tutaj ten przedmiot sugerując tylko, że takie szukanie, to poświęcanie się, niektórym co pracują teraz, głównie dla „rzeczy znikomych”, wstrzemięźliwości, moralnych reform na świecie, poszerzania wpływu, sekciarskich kościołów, mogłoby być wskazówką odnalezienia czegoś takiego jak następuje:

„Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie WASZE” (1 Tes. 4:3). „Dobrze czyńmy wszystkim [ludziom, w każdy sposób] o ile macie sposobność, a najwięcej domownikom wiary” (Gal. 6:10). „Nie opuszczając społecznego zgromadzenia waszego” (Żyd. 10:25), ale spotykajcie się w celu „BUDOWANIA SAMYCH SIEBIE w najświętszej wierze” (Judy 20)

====================

— Styczeń i Luty 1882 r. —