R0294-8 Kolejne czasopismo

Zmień język

::R0294 : strona 8::

KOLEJNE CZASOPISMO

Wydaje się, że wiele próśb, aby otrzymywać Strażnicę częściej niż raz w miesiącu, teraz się spełni.

Bez wątpienia z radością dowiadujemy się, że nasz br. A.D. Jones (niedawno przeniósł się do Nowego Jorku, wcześniej w nim zamieszkując, i może być łatwo dostępny dla niektórych zgromadzeń czytających Strażnicę) zakłada nowe pismo. Poświęcone ono będzie, do pewnego stopnia, podobnym tematom, jakie rozważamy w tym czasopiśmie.

Tytuł nowego wydawnictwa to Zion’s Day Star (Gwiazda Poranna Syjonu). Życzymy mu jak najlepiej, niechaj uczci naszego Ojca i będzie dobrym posłańcem wesołej nowiny dla wielu. Będzie to miesięcznik w tej samej cenie jak Strażnica. Wszyscy, którzy go zapragną powinni zwrócić się do A.D. Jones, Cor. 27. Broadway, New York City.

====================

— Październik i listopad 1881 r. —