R0294-7 Rozmaitości – Żydowska Kronika

Zmień język 

::R0293 : strona 7::

ROZMAITOŚCI – ŻYDOWSKA KRONIKA

Jewish Chronicle pisze: „Niewielu z naszych braci to zamożni Żydzi, którzy żyją dostatnio i są zadowoleni. Tacy prawdopodobnie byliby niechętni do opuszczenia swoich doczesnych luksusowych domów, by szukać nowego kraju i nowej cywilizacji. Na pewno uczynią to ci, co są uciskani, nieszczęśliwi i wyczekujący na ponowne przywrócenie im narodowości. Represje i prześladowania zachowały nasz naród jako żywe i jednorodne ciało. Żyd im bardziej jest poniżany, tym bardziej lgnie do wiary swoich ojców i przestrzegania obrzędów. Wyzwolony i pragnący konkurować społecznie ze swoimi rodakami porzuca ograniczenia, które są głęboko przestrzegane przez tych, których chce zjednać, znoszących pogardę i odrzucających pochlebstwo. To ucisk, a nie dobrobyt doprowadzi nas z powrotem do naszego właściwego miejsca w Ziemi Świętej”.

====================

— Październik i listopad 1881 r. —