R0247-6 Rozmaitości – Żydzi na Uniwersytecie Yale

Zmień język 

::R0247 : strona 6::

Pierwsze wyróżnienie Uniwersytetu Yale zostało przyznane Żydowi.

Komentując ten fakt, gazeta New York pisze, że najbardziej zdolnymi uczniami, w najlepszych szkołach publicznych w tym mieście, są Żydzi. Oni wiodą prym zarówno w przyznawanych stypendiach, jak i zachowaniu a dyrektorzy często spodziewają się ujrzeć Żydów na czele klas. Kiedy niedawno nagradzano uczniów szkół gimnazjalnych, najbardziej zaszczytne wyniki uzyskali chłopcy żydowskiego pochodzenia.

To jest znaczące; to jest rasa, która zostanie wyniesiona na główną pozycję między narodami w Wieku Tysiąclecia.

====================

— Lipiec i sierpień 1881 r. —