R0239-1 Nasz Nowy Rok

Zmień język 

::R0239 : strona 1::

Nasz Nowy Rok

Ten numer zapoczątkowuje nasz trzeci rok i trzeci rocznik STRAŻNICY, i pozwalamy sobie złożyć życzenia naszemu czasopismu, jak i jego czytelnikom, szczęśliwego i pożytecznego nowego roku.

Żaden rok nigdy nie był dla Wydawcy tak przyjemny – we wzroście w łasce i wiedzy oraz w miłości – tak jak ten, który minął: on ma nadzieję i powody by wierzyć, dzięki treści setek otrzymanych listów, że czytelnicy zostali podobnie ubłogosławieni. Modlimy się za nami wszystkimi, by nasz szczodry Ojciec i obecny Król, nadal udzielał nam swych łask karmiąc nas, dodając nam wzmocnienia i oświecając nas coraz bardziej w czasie rozpoczynającego się roku.

Ten czas wydał się nam korzystną chwilą na zmiany w zakresie OPŁAT za czasopismo, które zatem wprowadziliśmy, z kilku powodów.

Pierwszy: Jest to częścią głoszenia ewangelii, i to zarówno bez ceny i poza ceną; a my wierzymy, że równie odpowiednie jak pobieranie opłaty za ewangelię pisaną, byłoby pobieranie opłaty za wstęp, aby usłyszeć wypowiadane Słowo – lub obciążanie opłatą za ławę [miejsce do siedzenia podczas nabożeństw – przyp. tłum].

Drugie: Wielu z najczystszych klejnotów Pana są bardzo ubogimi, i choć czasopismo oferowało – “Wolne od opłat dla ubogich”, wielu z tej grupy nie lubi, by ktoś poza Panem wyświadczał im przysługi: Tacy w ramach naszych nowych warunków, nie będą czuli zakłopotania prosząc o to; a gdy spłynie to na nich jak niebiańska obfitość – blask słoneczny, powietrze, itd., docenią to bardziej, jako jeden z darów, które “zstępują od naszego Ojca”

Trzecie: Opłata za prenumeratę została ustanowiona tak nisko w usiłowaniu odciążenia większości naszych czytelników, którzy nie byliby w stanie zapłacić więcej, że opłata nie pokrywała kosztów. (Cena czasopisma od początku pokrywała tylko około dwóch trzecich jego kosztów- nie wspominając dodatkowych kosztów uzupełnień przez ostatnie sześć miesięcy.)

Czwarte: Prawda jest wartościowsza od złota, jej cena jest wyższa od rubinów, i niewątpliwie są tacy, którzy mogą zapłacić sto lub tysiąc dolarów, jak i inni, którzy mogą zapłacić jednego dolara; nowe warunki umieszczą odpowiedzialność tam, gdzie jej miejsce – w każdym z nas, zgodnie z naszymi możliwościami.

Piąte: Jeśli, jak uważamy, jest to dobry sposób, będziemy się go trzymać bez względu na konsekwencje. Jeżeli środki niezbędne do publikacji będą się wyczerpywały, czasopismo zostanie wstrzymane. Nie będziemy zadłużać się, nigdy też nie będziemy żebrać – jest to rzecz Pańska; On jest bogaty” – wszystko złoto i srebro w górach jest Jego, a także bydło na tysiącach wzgórz,” (Agg.2:8) i jeśli nie będzie zaopatrywał nas w niezbędne środki, powinniśmy wiedzieć, że nie ma lepszego sposobu na okazanie nam, że życzył sobie wstrzymania czasopisma. Stąd,

OGŁOSZENIE DLA CZYTELNIKÓW

że całość należnych funduszy i zaległości na prenumeratę są obecnie wyczerpane, i każdego, kto pragnie by czasopismo “STRAŻNICY SYJONU” było nadal kontynuowane, prosimy o natychmiastową informację.

Bracia i siostry, którzy do tej pory zajmowali się zbieraniem pieniędzy na prenumeratę czasopisma, proszeni są o zwrócenie uwagi na zmiany i od tej chwili nie zbieranie żadnych pieniędzy, na rachunek tegoż czasopisma. Jeśli są usposobieni, mogą zebrać adresy tych, którzy pragną i proszą o czasopismo oraz przekazać je do biura. Wszystkie dobrowolne datki dla STRAŻNICY, powinny być przesyłane bezpośrednio do biura.

====================

— Lipiec i sierpień 1881 r. —