R0207-2 Nowe tłumaczenie N.T.

Zmień język

::R0207 : strona 2::

NOWE TŁUMACZENIE N.T.

Od dawna istniała potrzeba przetłumaczenia Nowego Testamentu ze starszych i bardziej autentycznych manuskryptów. Nowa wersja właśnie została ukończona i będzie wkrótce opublikowana. [Mamy nadzieję, że nie bojąc się człowieka, który zastawia sidła, tłumacze byli na tyle odważni, że nie tylko poprawili wiele błędnych słów, ale również i dopisków. W STRAŻNICY wiele błędów zostało zauważonych, ponieważ nie było ich we wszystkich starych greckich manuskryptach napisanych przed piątym wiekiem. Na przykład: Jana 21:25, również słowa wersetu 1 Jana 5:7,8 „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, słowo, Duch Święty, a ci trzej jedno są”. Część słów z Obj. 20:5 „Insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat”.

To co usłyszeliśmy o tej pracy świadczy, że będzie ona bardzo cenną i z pewnością wielce poprawi obecną wersję standardową. Jednak zaryzykujemy stwierdzenie, że będzie to silne narzędzie w rękach Niewierności. Zostanie ono użyte, aby usunąć szacunek do Chrześcijaństwa i jego nauk oraz norm Biblijnych z umysłów tych którzy nie rozumieją z jakiego powodu te zmiany są właściwe i słuszne. Winnymi za to są przewodnicy kościoła, którzy latami wpajali ludziom a zwłaszcza dzieciom, bezrozumny, zabobonny lęk przed Biblią. Tysiące uczęszczających do kościoła ma wrażenie, że kwestionowanie poprawności choć jednego słowa wersji King James, jest niewiernością. Duchowni wiedzą lub powinni wiedzieć, że słowo hell (najczęściej w bibliach polskich słowo piekło – przyp. tłum.) w angielskim tekście jest tłumaczone więcej niż z jednego słowa greckiego a w większości przypadków powinno być przetłumaczone na grób — lub — stan śmierci. Aby wywołać strach, przez lata, tam, gdzie powinno być słowo grób, pozwalano mniemać swym słuchaczom, że to – jezioro ognia. Ktoś jednak powinien powiedzieć, że „Bóg jest miłością” i nie można się bać, że błąd może zachować kościół. Wielu głosiło na podstawie dopisku z 1 Jana 5:7, 8, nigdy nie informując swoich słuchaczy o dziwnym stwierdzeniu, świadczącym

::R0207 : strona 7::

w niebie, że Jezus był naprawdę Synem Bożym. To nie było częścią Słowa Bożego, zostało przez papiestwo zamieszczone w dziesiątym wieku. Kto tam potrzebował takiego świadka – czy wszyscy w niebie o tym nie wiedzieli? Dlaczego w ten sposób trzymano ludzi w niewiedzy? Powodem była obawa, że jeśli ludzie o tym się dowiedzą, iż jedyny tekst, który nieco wspiera doktrynę o TRÓJCY jest dopiskiem podtrzymującym błąd papieski, mogą wyrzec się błędu i uwierzyć słowom Jezusa. (Jana 5: 30; 8: 28; 10: 29; 14: 28; Obj. 2: 27).

Tak, w nadchodzącym i obecnie rozpoczynającym się ucisku w kościele (Zion’s Travail), (Bóle porodowe Syonu), nowa wersja Pisma Świętego a także Niewierność będą odgrywać ważną rolę i „Kiedy jedno pocznie przechodzić, (ucisk) pochwyci was; bo na każdy poranek przechodzić będzie we dnie i w nocy. A sam postrach przywiedzie was, w tedy On sprawi, że zrozumiecie doktrynę (prawdę), coście słyszeli; Zwłaszcza iż krótsze będzie (teologiczne) łoże, niżby się kto mógł rozciągnąć, i nakrycie (doktryny) wąskie, choćby się skurczył”. „Albowiem Pan powstanie…… aby wykonał sprawę swoją, niezwyczajną sprawę swoją i aby dokończył sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej. A tak teraz nie naśmiewajcie się, aby się niezmocniły związki wasze, bom o pewnem zepsowaniu (końcu – „żniwie”) wszystkiej ziemi słyszał od Pana, Pana zastępów”. (Iz. 28: 19 – 22, margines).

Tak, na całym świecie nastąpi oddzielenie zła od dobra, prawdy od błędu. Ale wpierw żniwo przyjdzie na kościół i będzie rzeczywiście strasznym potrząsaniem zarówno pszenicy jak i kąkolu. (Mat. 13), ponieważ dwie klasy kościoła (kąkol jest liczniejszy) oddzielane są sierpem prawdy. Rzeczywiście będzie to wielka i bolesna próba dla kościoła, kiedy długo pielęgnowane błędy jedne po drugim będą odrywane — trudno będzie ostać się chrześcijaninem. Paweł błaga nas w obliczu nadchodzącego złego dnia, „wyżmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły”. Tysiące, którzy budują na dobrym fundamencie, Chrystusie, budują z drewna, siana i słomy ludzkich wyznań i tradycji, zamiast złota, srebra, itd., Słowa Bożego – „Każdego robota (struktura wiary) jawna będzie; bo to dzień pokaże; gdyż przez ogień objawiona będzie, jaka jest” (1 Kor. 3:13).

Tak, padnie po boku twym tysiąc (w kościołach) a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej; ale się do ciebie nie przybliży, jeśli uczynisz PRAWDĘ Bożą swoją tarczą i puklerzem (Ps. 91). Jak ważne jest abyśmy dostrzegli, że nasza wiara opiera się na słowie Bożym i jest przez nie wspierana, „Aby się wiara nasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej”. (1 Kor. 2: 5). Wtedy nie dosięgnie nas strzała niewierności ani zaraza morowa spirytyzmu, ani oczyszczający ogień, który nie może zniszczyć. Zatem będziemy w stanie ostać się przed tym złem i będzie to próba, aż „przywiedzie was ku zrozumieniu doktryny” – prawdziwej nauki Jego słowa. W tedy okaże się, że Boski plan (łoże) jest dłuższe i obszerniejsze niż ludzkie wyznania a człowiek wypocznie, całkowicie otulając się obfitością Bożego miłosierdzia, miłości i łaski, a jest to wystarczające dla każdego człowieka, aby się nim okrył. O, chrześcijanie mogą zaznać tego odpoczynku i uświadomić sobie choć trochę długość, szerokość i głębię, rozpoznając „miłość Boga która przewyższa wszelką mądrość!” „O głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej! Jako są niewybadane sądy jego, i niedoścignione drogi jego” (Rzym. 11: 33).

„Boże miłosierdzie jest bezkresu
Podobne do ogromu morza;
 Jego sprawiedliwość to dobroć
 A to więcej niż wolność.

„Lecz stworzyliśmy Jego miłość zbyt ciasną
Przez fałszywe granice własne;
Rozdymamy Jego srogość
A z tą gorliwością nie jest on sobą

„Gdyby nasza miłość była bardziej prostą,
To przyjęlibyśmy Jego słowo;
A nasze życie byłoby pełne słońca
W słodyczy naszego Pana.

–„Szukaj w Pismach, szukaj i patrz;
O tak, powiedział Jezus, mów o mnie”

====================

— Kwiecień, 1881 r. —