R0173-7 Plan zasiedlenia Palestyny wg pana Oliphanta

Zmień język 

::R0173 : strona 7::

PLAN ZASIEDLENIA PALESTYNY WEDŁUG PANA OLIPHANTA

Londyński Times napisał: „Wielebny George Nugee wygłosił wczoraj wykład, 13 maja, w sali Świętego Grzegorza odnośnie do propozycji zasiedlenia Palestyny przez Żydów i mimochodem odniósł się do już istniejącej żydowskiej placówki, rolniczej kolonii zamieszkanej przez pięćdziesięciu pięciu osadników niedaleko Jaffy. Według pewnych statystyk dotyczących współczesnych Żydów, którzy wedle jego słów, okazali się tak otwarci na zalety edukacji, że stanowią połowę studentów uniwersytetów, połowę adwokatów i większość wiedeńskich kupców. Wykładowca zaczął przedstawiać plan dotyczący założenia żydowskiej kolonii na wschodnim brzegu Jordanu, o którym powiedział, że spotkał się z aprobatą wielu Żydów, oraz że został on przedstawiony przez pana Lawrensa Oliphanta sułtanowi, który przyjął go z życzliwością.

Plan zakładał zakupienie 1 500 000 akrów, aby wprowadzić europejski element do rządu i założyć tam kolonie składające się z żydowskich rolników lub żydowskich farmerów zatrudniających pracowników spośród miejscowej ludności. Arabskie napady były niebezpieczne, ale mogli się od nich wykupić. Pan Oliphant wysłał pismo urzędowe do pana Goschena, nowego specjalnego wysłannika do Konstantynopola, który wyraził szczere zainteresowanie tym planem. Wykładowca opisał kraj, który miał być zasiedlony, jako niesamowicie urodzajny i porównał go do ziemi przydzielonej Rubenowi, Danowi i połowie pokolenia Manassesa.

———–

Międzynarodowe zgromadzenie Żydów ze wszystkich stron świata odbędzie się w Paryżu, 10 września, pod auspicjami Alliance Israelite Universelle. Omawiane tam będą tematy odnoszące się do całego narodu żydowskiego. Powołano delegatów z dziesięciu krajów, przy czym delegatami ze Stanów Zjednoczonych są: wielebny Myer S. Israel, wielebny H.S. Jacob, Myer Stern, William Seligman oraz Simon Wolf. Wśród tematów do dyskusji będą: polepszenie sytuacji Żydów w Palestynie oraz zachęta do przyjazdu; promocja żydowskiej literatury i edukacji oraz prześladowania Żydów w Rumunii i w innych miejscach.

———–

Jerozolima wydaje się rosnąć w łasce jako miejsce zamieszkania dla obcokrajowców, dla których ojczyzny są nieprzyjazne. Zagraniczna populacja Żydów, według konsula Moore’a, znacznie się zwiększyła w ostatnich latach – ich społeczność jest obecnie szacowana na 15 000 osób, wliczając miejscowych Żydów, podczas gdy w 1873 roku było ich 10 000. Chęć uniknięcia przymusowej służby wojskowej, narzuconej obecnie w większości europejskich państw, oraz prawo posiadania prawdziwej własności w Turcji, prawdopodobnie przyczynia się do zwiększonej emigracji. Niemiecka kolonia w Jerozolimie liczy obecnie około 400 osób, natomiast w Jaffie około 300. Jest jeszcze trzecia niemiecka osada w Califfie, z podobnie wymienioną liczbą mieszkańców. Osadnikami są mechanicy, rzemieślnicy, przewoźnicy oraz rolnicy, całkiem nieźle prosperujący.

====================

— Wrzesień 1880 r. —