R0173-6 Rozmaitości

Zmień język 

::R173 : strona 6::

KTOŚ przepięknie powiedział: „Zauważyłeś, że wszystkie wieczorne cienie wskazują na Wschód, gdzie nastąpi wschód słońca. Tak, więc każdy cień uczyniony przez obniżające się słońce ziemskiej pomyślności wskazuje z niezawodną przepowiednią na lepsze nadzieje, które są rozniecane przez jaśniejące obietnice Boga”.

PRZYSTOSUJ się do energicznego myślenia. Umysłowy kapitał, tak jak finansowy, aby być cokolwiek warty, musi być dobrze zainwestowany – musi być właściwe dopasowany i zastosowany i na zakończenie tego – ostrożne, głębokie i intensywne myśli są niezbędne, jeśli poszukuje się wspaniałych rezultatów. Moment, w którym staramy się podejrzeć poza objawienie, i zbadać tajemnice natury, tracimy naszą prawdziwą przyjemność z obu.

 

====================

— Grudzień 1880 r. —