R0141-8 Brat A.D. Jones

Zmień język

::R0141 : strona 8::

Brat A.D. Jones

Będzie we wrześniu w pobliżu Nowego Jorku i Filadelfii. Jeśli ktokolwiek mieszka w tym rejonie i pragnie wysłuchać szeregu wykładów na temat celu, sposobu itp., powrotu naszego Pana, brat z przyjemnością je wygłosi, bez zapłaty i zwrotu kosztów za podróż. Dotyczy to wszystkich naszych kaznodziei związanych z Watch Tower. Sprawy związane z pieniędzmi zostawiamy w całości Temu, który mówi: „Wszystko złoto i srebro gór moje są i bydło na tysiącach wzgórz”. Zainteresowanych prosimy o bezzwłoczne zwracanie się do A.D. Jones’a, Pittsburgh, Pa.

====================

— Wrzesień 1880 r. —