R0139-6 „Albowiem napisano”

Zmień język 

::R0139 : strona 6::

„ALBOWIEM NAPISANO”

Powyższe słowa naszego Zbawiciela wypowiedziane do kusiciela sugerują bardzo ważną naukę odnoszącą się do wszystkich chrześcijan.

Swoje ataki skierowane przeciwko Panu Jezusowi szatan popierał wersetami Pisma Świętego, cytując: „Albowiem napisano” tak i tak! Bardzo dobrze, odpowiada Pan Jezus, przypuszczalnie jest napisane tak, jak ty mówisz – „Albowiem napisano”, co oznacza, że zacytowany werset zawiera jeszcze coś więcej. Ze słów naszego Pana „Albowiem napisano” możemy wyciągnąć zasadę, którą powinniśmy się kierować przy wyprowadzaniu z Pisma Świętego nauk doktrynalnych. Na podstawie tylko pojedynczej strony Pisma Świętego, nie potrafimy w sposób obiektywny dopatrzeć się nauki doktrynalnej lub jej praktycznego zastosowania. Pojedynczy paragraf Pisma Świętego nie może być tłumaczony w oderwaniu od innych. Jest to jedyny bezpieczny sposób uchronienia się od najstraszliwszych błędów. W celu rozpoznania woli Bożej, musimy brać pod uwagę całość Pisma Świętego a nie pojedynczy paragraf. W Piśmie Świętym występuje łączność podobna do łączności istniejącej w ludzkim ciele, gdzie jedna jego część uzależniona jest od innych. Jedna część potrzebuje drugą, aby być kompletną. Jeden fragment Pisma Świętego potrzebuje być wytłumaczony przez inny fragment Pisma Świętego. Kiedy pojedynczy człowiek lub jakaś sekta, cytując wyjęty z kontekstu werset biblijny uważają go za podstawę swojej niedorzecznej doktryny lub praktyki, my powinniśmy odpowiedzieć im słowami: „Albowiem napisano.” Oprócz zacytowanego przez was wersetu, w Piśmie Świętym występują też inne wersety i wasz werset musi być wytłumaczony w harmonii z pozostałymi wersetami biblijnymi. Wyjmując z kontekstu pojedynczy paragraf Pisma Świętego i zniekształcając jego znaczenie, uważacie się za posiadaczy Bożej Prawdy. W taki oto sposób szatan posługuje się Pismem Świętym. On chętnie przyznałby autorytet Pismu Świętemu, jeśli nie będąc zgromiony, miałby wolność posługiwać się nim według własnego upodobania, przedstawiając Pismo w sposób zakłamany. Większość błędów piętnowanych przez kościół Chrystusowy jako herezje są prostymi prawdami przedstawianymi jednostronnie, które zostały oderwane od przeciwstawnych im prawd.

====================

— Wrzesień 1880 r. —