R0118-6 Rozmaitości – Ubranie się w Chrystusa

Zmień język 

::R0118 :strona 6::

Przez ubranie się w Chrystusa zdejmiecie z siebie miłość tego świata; będziecie żyli ponad światem, podczas, gdy będziecie w nim żyli. Jeśli Chrystus będzie w waszych sercach, świat będzie na właściwym miejscu. Jeśli będziecie ubrani w słońce, księżyc (wszelkie podksiężycowe rzeczy) będą pod waszymi stopami.

====================

— Lipiec 1880 r. —