R0092-6 Pytania i odpowiedzi

Zmień język 

::R0092 : strona 6::

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE. Czy to prawda, że greckie słowo anastasis zawsze oznacza zmartwychwstanie do życia duchowego?

ODPOWIEDŹ. Nasze angielskie słowo zmartwychwstanie oznacza wzbudzać ponownie i nie wskazuje, czy wzbudzone ciało lub rzecz ma jakiekolwiek życie. Greckie słowo anastasis przetłumaczone jako zmartwychwstanie wydaje się mieć podobne znaczenie – wzbudzać ponownie. Rozumiemy, iż Biblia naucza, że wzbudzeni ludzie mają życie, ponieważ tak jest napisane, ale to, że zawsze oznacza wzbudzenie do duchowej natury nie jest prawdą. Będzie wzbudzenie (anastasis) zarówno dla sprawiedliwych, jak i dla niesprawiedliwych – wszyscy będą żyć ponownie, ale wzbudzenie do duchowej, nieśmiertelnej natury obiecane jest tylko tym, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. “Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszem [anastasis] zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma”. Naturalnym wnioskiem jest, że ci, którzy powstaną w późniejszych zmartwychwstaniach, nie są błogosławieni i święci oraz że nad nimi wtóra śmierć ma moc. Innymi słowy, Biblia naucza, że ta pierwsza klasa jest wzbudzana do życia, które nie może umrzeć (nieśmiertelnego), podczas gdy pozostali są wzbudzani do życia, które może być utracone.

W nauczaniu Jezusa oraz apostołów różnica pomiędzy tymi zmartwychwstaniami jest wyraźnie zauważalna, tak jak wyrażone jest to w języku greckim. (Nasz standardowy angielski nie pokazuje tego należycie) [polski też nie – przyp. tłum.]. Zatem, Jezus mówi, że w TYM [w tym miejscu w tekście angielskim występuje rodzajnik określony, który ma trochę inne znaczenie niż w języku polskim; gdy używany w tym kontekście w języku angielskim odnosi się do czegoś wyjątkowego, specjalnego, jedynego w swoim rodzaju – przyp. tłum.] zmartwychwstaniu (zatem w tym specjalnym zmartwychwstaniu) “ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie”. Paweł wiedział, że wszyscy powstaną, ale powiedział: “Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do [w angielskim przekładzie Biblii występuje tutaj rodzajnik określony: tego – przyp. tłum.] powstania z martwych” – pierwszego zmartwychwstania, nagrody. Wiedział to, ponieważ Jezus zapłacił okup za wszystkich i wszyscy muszą zostać uwolnieni z niewoli śmierci, ale wiedział także, że aby spełniły się “bardzo wielkie i kosztowne obietnice” i wypełniło się, że “podobni Mu będziemy” jak “Aniołowie Boży w niebie” – niezbędne jest posiadanie “nieśmiertelności”, tzn. takiego życia, nad którym wtóra śmierć nie ma mocy. Aby ją osiągnąć, a także by zasiąść na tronie należy osiągnąć “pierwsze” – “[to – przyp. tłum.] zmartwychwstanie”.

Poniższe teksty wskazują, że słowo anastasis nie zawsze oznacza podniesienie do życia duchowego [w angielskim tłumaczeniu nie znajduje się przed nimi rodzajnik określony, tak jak przed tekstami odnoszącymi się do pierwszego zmartwychwstania – przyp. tłum.]. “Saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania (anastasis)” Mat. 22:23. “Przeczą i mówią, iż nie masz zmartwychwstania (anastasis) Łuk. 20:27. “Oto ten położony jest na upadek i na powstanie (anastasis) wielu ich w Izraelu” Łuk. 2:34. Izrael potykał się i upadł jako naród i indywidualnie, ale ma być wzbudzony ponownie. Nie odpadli od bycia istotami duchowymi, ale także nie zostaną w ten sposób wzbudzeni. I znów “Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych (anastasis)” Żyd. 11:35. Byli oni wzbudzeni do życia duchowego czy zwykłego? Z pewnością do zwykłego, gdyż Chrystus Jezus był pierwszym urodzonym na wyższy poziom. Dalej czytamy: “drudzy są na próbach rozciągnieni […] aby lepszego dostąpili zmartwychwstania (anastasis)”. Lepszego niż co, jeżeli anastasis oznacza podarowanie duchowego życia?

PYTANIE. Jak mamy rozumieć proroka, gdy mówi “Biada tym, którzy żądają dnia Pańskiego!”. Dlaczego biada im?

ODPOWIEDŹ. Nie może się to odnosić do tych, którzy są “godni ujść tego wszystkiego”, ponieważ do nich jest powiedziane ” podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze”.

Podejrzewam, że odnosi się to do ogromnej masy ludzi, o których Paweł mówi, że oczekuje i wygląda – “Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych”. Ale ludzkość będzie poddana ogromnej biedzie nim jej oczekiwania się spełnią. Przed porankiem wesela przyjdzie wieczór płaczu.

Biada [zmartwienie] ogromnej masie ludzkiej rodziny pragnącej i oczekującej tego dnia.

“Ale przez nieszczęścia
będą przyprowadzeni bliżej, mój Boże, do Ciebie”.

====================

— Kwiecień, 1880 r. —