R0044-5 Rozmaitości – Ludność żydowska w Jerozolimie

Zmień język 

:: R0044 : strona 5 ::

ODKĄD władze tureckie dziesięć lat temu zniosły restrykcje, które ograniczały żydowską ludność w Jerozolimie, Żydzi wykupili całą ziemię, jaką tylko mogli, w starożytnym mieście i w niektórych przypadkach zabudowali całe ulice. Pomnożyły się synagogi i Żydowskie szpitale a Niemieccy Żydzi posiadają co najmniej szesnaście stowarzyszeń dobroczynnych oraz dwadzieścia osiem religijnych domów spotkań. Wydawane są dwie gazety. W szpitalu Rothschilda oraz wielu innych dba się o 6000 pacjentów rocznie. Baron Rothschild posiada hipotekę nad całą Palestyną jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 200 000 000 franków dla tureckiego rządu. Mówi się, że wartość ziemi u bram miasta zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie. W tym samym czasie wszelkiego rodzaju prace budowlane i konstrukcyjne prowadzone są dniem i nocą. Ponadto donosi się, że emigranci, którzy przeważnie są pochodzenia rosyjskiego, „ożywili się dzięki religijnemu entuzjazmowi bardzo wyjątkowego rodzaju”.

====================

— Październik 1879 r. —