Pastor Russell

Fotografia pastora Russella z cytatami z Biblii: “Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech”. “Bo oto ciemności”. Iz. 60:1,2