Tokio

Komitet Misyjny wraz z przedstawicielami japońskiego oddziału YMCA, Tokio, 31 grudnia 1911 r.