Reklama wykładu

Plakat reklamujący wystąpienie br. Russella przed salą wykładową.