Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Taze Russell

Uroczystości pogrzebowe pastora Russella w Nowym Jorku. Werset na transparencie: "Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają".