Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Taze Russell

Portret pastora Russella umieszczony na pierwszej stronie sprawozdania konwencyjnego z 1910 r.