Pastor Charles Russell

Pastor Charles Russell

Pastor Russell ok. 1910 r. w Nottingham w Anglii. Obraz namalowany na podstawie poprzedniej fotografii.