Pastor Charles Russell

Pastor Charles Russell

Pastor Russell wśród braci. Po lewej stronie stoi siostra "Granny" Sargent z Anglii. Około 1913 r.