Pastor Charles Russell

Pastor Charles Russell

Pastor Russell w cylindrze, wysiadający z samochodu.