Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Taze Russell

Pastor Russell prowadzący dyskusję na stacji kolejowej, czerwiec-lipiec 1911 r.