Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Taze Russell

Br. Russell wsiadający do samochodu, czerwiec-lipiec 1911 r.