Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Taze Russell

Pastor Russell oczekujący na odjazd pociągu specjalnie wynajętego na jego transkontynentalne tournee, Kansas City, 13-14 czerwca 1911 r.