Pastor Charles Taze Russell

Pastor Charles Taze Russell

Pierwsza strona sprawozdania konwencyjnego z 1907 r.