Tabernacle and It’s Teachings (1882 r.)

1882_The-Tabernacle-and-It’

The Tabernacle and It’s Teachings

W 1882 roku została wydana publikacja zatytułowana: The Tabernacle and It’s Teachings (pol. Przybytek i jego nauczanie).

Broszura liczyła 70 stron, i chociaż nie został bezpośrednio wskazany jego autor (w podpisie widnieje słowo „autor”) to wydawnictwo Zion`s Watch Tower wskazuje, że był nim pastor Charles Taze Russell.

Napisał on tę publikację krótko po wydaniu książki pt. Food for Thinking Christians (pol. Pokarm dla myślących Chrześcijan – wrzesień 1881), i pomimo wysokich kosztów w dużym nakładzie rozpowszechnił ją w specjalnym wydaniu Zion`s Watch Tower and Herald of Christ`s Presence. W dziele tym Russell przedstawił interpretację ceremonii oraz ofiar składanych przez Mojżesza i Aarona w Przybytku.

W krótkim czasie Russell poszerzył jej zawartość i wydał ponownie w 1899 roku jako książkę: Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices (pol. Cienie Przybytku lepszych ofiar).

Kolejne edycje:

  • 1882 r. – The Tabernacle and It’s Teachings.
  • 1895 r. – The Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices – 104 strony.
  • 1904 r. – Old Theology Quarterly No. 65, Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices – 104 strony.

 

  • Download Now:

                                           pdf_icon_mini_eng

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.