Holman Linear Bible (1902 r.)

Holman Linear Bible with Watchtower Study Helps

W 1901 roku Stowarzyszenie Biblijne i Traktatowe Strażnica zawarło umowę z wydawnictwem Holman Bible Publishing Company w sprawie wydania wyjątkowej pozycji, jaką miała być linearna Biblia z dodanymi odnośnikami i komentarzami pastora Charlesa Russella. Prace redakcyjne okazały się niezwykle czasochłonne, w wyniku czego, dopiero w 1902 roku ukończone opracowanie przekazano do wydawnictwa.

Była to Holman Linear Bible with Watch Tower Study Helps (pol. Biblia linearna Holmana z pomocami do studiów Strażnicy).

Edycja liczyła 400 stron i zawierała linearny tekst całej Biblii w tłumaczeniach King James Version i American Standard. Na szerokich marginesach umieszczono odnośniki do tomów Brzasku Tysiąclecia i komentarze ze Strażnicy Syjonu z lat 1895-1901. Cała edycja liczyła 5 tys. egzemplarzy, które rozesłano zainteresowanym do 1903 r. Publikacja okazała się niezwykle przydatna dla badaczy Pisma Świętego.

 

 

 

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.