Herald of the Morning (1876 r.)

The Herald of the Morning

The Herald of the Morning

W 1876 roku Charles Russell przyłączył się do wydawania czasopisma religijnego The Herald of the Morning (pol. Zwiastun Poranka).

Czasopismo to było wydawane od 1874 roku przez znanego adwentystycznego kaznodzieję Nelsona Barboura. Wierzył on, że Jezus Chrystus rzeczywiście przyjdzie po raz wtóry na ziemię, i spodziewał się tego przyjścia w 1874 roku. Aby podzielić się z innymi chrześcijanami swoimi spostrzeżeniami, Barbour zaczął na jesieni 1873 roku wydawać czasopismo The Midnight Cry (pol. Krzyk o północy). Początkowo swoje poglądy opublikował w wydaniu broszury, która bardzo szybko przekształciła się w regularnie ukazujący się magazyn o tematyce religijnej. Szybko zmienił jego nazwę na The Herald of the Morning, wydając go co miesiąc od stycznia 1874 roku.

Począwszy od lipca 1876 roku finansowanie czasopisma wspierał Charles Russell, a od października został jego współredaktorem. W 1878 roku na łamach czasopisma były publikowane artykuły gorącej dyskusji toczonej pomiędzy dwoma współpracownikami: Russellem i Barbourem. Różnica poglądów na temat Okupu doprowadziło do zakończenia współpracy. 3 maja 1879 roku Russell napisał: „Punkty rozbieżności wydają mi się tak fundamentalne i ważne, że (…) czuję, że nasza współpraca powinna się zakończyć”. W dniu 22 maja 1879 roku napisał w tej sprawie wyraźny list: „Zostawiam Heralda z tobą. Całkowicie odchodzę od niego, o nic nie prosząc ciebie (…) Proszę ogłosić w przyszłym numerze Heralda rozwiązanie i wycofać moje nazwisko [jako głównego asystenta redaktora]”.

Umożliwiło to dalsze wydawanie tego czasopisma. W 1883 roku Barbour porzucił wiarę w niewidzialną obecność Chrystusa i powrócił do bardziej standardowych doktryn Adwentystów. Czasopismo było wydawane z przerwami do 1903 roku, od czasu do czasu publikując artykuły z krytyką pastora Russella.The Herald of the MorningRussell pozostawił Barbourowi środki, które wcześniej były już w wydawnictwie czasopisma.

 

 

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.