Berean Bible Teachers Manual (1909 r.)

Berean Bible Teacher’s Manual

W 1909 roku Charles Russell zaakceptował wydanie przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica publikacji zatytułowanej: Berean Bible Teacher’s Manual (pol. Podręcznik Studentów Biblii Beriańskiej), której autorem był bliski współpracownik pastora, C.J. Woodworth.

Na 542 stronach umieszczono kolejne wersety biblijne z odpowiednimi komentarzami. Dodatek stanowiły umieszczone na końcu książki pomoce naukowe, szkice, objaśnienia terminów i pojęć oraz wiele innych materiałów.

 

Kolejne edycje:

  • 1909 r. – Berean Bible Teacher’s Manual.

 

    • Download Now:

                                            pdf_icon_mini_eng

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.